Ons profiel

'Talent voor de toekomst'

De Zeven Gaven biedt toekomstgericht onderwijs. We willen kinderen goed voorbereiden op een complexe samenleving waarin verschillende vaardigheden van groot belang zijn. We schenken veel aandacht aan de basisvaardigheden, maar we vinden het evenzeer belangrijk dat kinderen zichzelf kennen en met respect met anderen omgaan en samen te werken. 

ICT is een onderdeel van onze samenleving. Wij bieden ICT-onderwijs en mediawijsheid. In de klas hebben alle leerlingen een I-pad tot hun beschikking waardoor het leren makkelijker en leuker wordt.

Naast Kanjers op ICT gebied zijn onze kinderen ook kanjers  in samenwerken en sociale vaardigheden. Op de Zeven Gavenschool vinden we de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. Om deze reden zijn wij een Kanjerschool. Door de hele school heen gelden de regels van de Kanjermethode. Kinderen kunnen zich hierdoor zo goed mogelijk ontwikkelen tot sterke, sociaal vaardige personen.

We zijn trots op ons positieve werkklimaat. Dit zie je terug in de rust in de school en de zin in leren van onze kinderen.

Wij willen de beste school zijn die we kunnen zijn. Ons team van gedreven leerkrachten biedt de stof met uitdagende middelen aan. We behalen al een aantal jaar groeiende  resultaten, die boven het landelijk gemiddelde liggen.