Partners

De toekomst voor talent leggen wij niet alleen. Daar hebben wij partners bij gezocht en gevonden. Partners die een meerwaarde zijn voor het onderwijs waar wij op de Zeven Gaven voor staan. Wij werken binnen de Brede School Hart van Noord samen met de Voorschool. Hier kan een kind zich spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. De kinderen spelen hier met andere kinderen en wennen alvast aan school. Naast de Voorschool werken wij ook samen met partners die ons ondersteunen bij culturele en educatieve activiteiten.

Ouders zijn bij ons op school onze belangrijkste partners. Samen zijn en voelen wij ons verantwoordelijk voor goed onderwijs dat de basis voor talent van de toekomst van de kinderen legt. Dit betekent voor onze samenwerking met ouders:

  • ouders zijn en worden betrokken bij de school
  • ouders laten zich goed informeren
  • ouders motiveren en ondersteunen hun kinderen thuis bij het leren
  • ouders houden zich aan de regels en afspraken van de school

POVO-procedure

Bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs volgen wij de POVO procedure. Meer informatie vindt u op 

 www.naarhetvo.nl