Locatie(s) en faciliteiten

De Zeven Gavenschool bevindt zich in een Multi Functionele Accommodatie waarin samen met andere scholen Lukas en Panda, de voorschool Kind en Co en de welzijnsorganisatie gewerkt wordt aan de invulling van de brede school Hart van Noord. Ook worden hier naschoolse activiteiten aangeboden (Samen Doen Na School)  

In het gebouw is er een naschoolse opvang aanwezig. Deze naschoolse opvang genaamd 'Hartendief' van Kind en Co werkt nauw samen met de scholen binnen het gebouw maar ook van buitenaf. 

Het gebouw en de lokalen van de Zeven Gavenschool lenen zich bij uitstek voor de manier waarop wij ons onderwijs vorm geven. De kinderen kunnen in de lokalen zowel zelfstandig als in groepjes werken. Ook wanneer deze niet ingezet worden, is er ruimte voor zowel klassikale als individuele werkvormen en organisatievormen. 

Ons buitenspeelterrein is groen en heeft voldoende ruimte voor kinderen om te rennen en te spelen.