Missie en visie

Onze kernwaarden

Het team van de Zeven Gaven werkt vanuit onderstaande vier kernwaarden. Het zijn de waarden die we in gezamenlijkheid hebben opgesteld. Onze visie op onderwijs stoelt op deze waarden, evenals ons dagelijks handelen. We leven de waarden voor; ze zijn zichtbaar in onze organisatie. Ook de manier waarop we met elkaar communiceren (kinderen, leerkrachten en ouders) is een weerspiegeling van deze waarden.

Vertrouwen

Wij hebben vertrouwen in de groeikracht van kinderen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen vol (zelf)vertrouwen in het leven staan. School kan daar, samen met de ouders een waardevolle bijdrage aan leveren. Wij werken met de Kanjermethode waarvan het motto is: We vertrouwen elkaar. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Aandacht

Wij vinden echte aandacht een groot goed. We streven er naar om ieder kind te zien, inclusief zijn achtergrond. Onze aandacht gaat uit naar de hele persoon; zowel de cognitieve-, de sociaal-emotionele- en lichamelijke ontwikkeling behoeven aandacht. Omdat een kind deel uitmaakt van een groter geheel, gaat onze aandacht ook uit naar de opvoeders en de omgeving.

Plezier

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, we willen hen laten ervaren dat leren leuk is. We zorgen er ook voor dat de sfeer in het team goed is en goed blijft, dat komt het werkplezier ten goede en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Ook willen we dat de school een gastvrije en prettige plek is voor ouders.

Verantwoordelijkheid

Het team van de Zeven Gaven voelt zich verantwoordelijk om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We willen er uit halen wat er in zit. We nemen de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.We willen dat de leerlingen in toenemende mate verantwoordelijk worden voor hun eigen ontwikkeling, waarbij het van belang is, dat ouders zich ook verantwoordelijk voelen om samen met school deze ontwikkeling te stimuleren.

Onze Missie

We bieden kwalitatief goed onderwijs waardoor kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen uitgroeien tot kritisch denkende wereldburgers die zichzelf kennen en oog hebben voor de ander.