Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden

Onze school hanteert een ‘Vijf gelijke dagen model’ en een continurooster. 

Op maandag t/m vrijdag gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 uur tot 14:15 uur naar school. 

De kinderen van groep 1-2 hebben deze tijden ook, behalve op de woensdagmiddag, dan zijn zij vrij. De kinderen van 1-2 gaan dan om 12:30 uur naar huis.

Vakantierooster

2023 - 2024

Herfstvakantie

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023

Kerstvakantie

Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024

Pasen

Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Suikerfeest

Vrijdag 10 april* 2024

Koningsdag

Zaterdag 27 april 2024 (in meivakantie)

Meivakantie

Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024

Hemelvaart

Donderdag 9 mei 2024 (in meivakantie)

2e Pinksterdag

Maandag 20 mei 2024

Offerfeest 

Zondag 16 juni 2024

Zomervakantie

Vrijdag 12 juli t/m 23 augustus 2024

* onder voorbehoud

 

Studie- en kindvrijedagen

- Woensdag 13 september 2023

- Vrijdag 22 september 2023

- Maandag 6 november 2023 ('s middags) 

- Maandag 27 november 2023

- Vrijdag 22 december 2023

- Donderdag 14 maart 2024

- Woensdag 10 april 2024

- Dinsdag 23 april 2024

- Dinsdag 11 juni 2024

- Maandag 17 juni 2024

- Vrijdag 12 juli 2024