Aanmelden

Aanmelding en inschrijven

U kunt uw kind aanmelden als het 3 jaar is. U moet uw kind eerst aanmelden op de website van de gemeente:   http://naardebasisschool.utrecht.nl Op deze site doorloopt u de 5 stappen en kiest u bij stap 1 en 2 voor De Zeven Gaven. Daarna kunt u met de school bellen voor een afspraak. U kunt ook eerst bellen voor een afspraak en een rondleiding en dan pas aanmelden in het gemeentelijke aanmeldsysteem. 

Als u op school komt, krijgt u een rondleiding en een gesprek met Karry Pomo, de directeur. We vinden het fijn als uw kind dan meekomt. Als u voor onze school kiest, vult u een aanmeldformulier in en de schoolleider vraagt uw toestemming om contact op te nemen met bijvoorbeeld de voorschool, of het consultatiebureau. U vult een formulier in op school en binnen zes weken (vaak veel eerdeer) hoort u of uw kind kan komen. Als er redenen zijn, waarom uw kind niet bij ons op school geplaatst kan worden, laten we u dat zo snel mogelijk weten en zoeken we samen met u naar een school die meer geschikt is voor uw kind. 

Als u uw kind eerder aanmeldt, bijvoorbeeld met 2 jaar, vragen we u om terug te komen als het kind 3 jaar is. U kunt zich dan wel vooraanmelden. Dat betekent dat u een vooraanmeldformulier kunt invullen. Met dit formulier geeft u uw belangstelling aan, maar het kind is dan nog niet ingeschreven. Als u kind dan 3 jaar is, kunt u contact opnemen met de school en de vooraanmelding omzetten in een aanmelding. U moet dan ook nog uw kind aanmelden in het gemeentelijke aanmeldsysteem.

De plaatsing van een ouder kind

Als u een ouder kind geplaatst wilt hebben, bijvoorbeeld door verhuizing of omdat u van school wilt wisselen, kunt u met ons contact opnemen. U hoeft dan niet eerst naar de site van de gemeente. Als een kind van een andere school komt, nemen wij altijd contact op met de vorige school. Zij geven ons informatie over uw kind. Daarna beslissen we of uw kind bij ons op school geplaatst kan worden en in welke groep. De school kan een leerling niet plaatsen als er sprake was van verwijzing naar het speciaal onderwijs, of als de groep waarin het kind zou komen, te groot is. Ook de groepssamenstelling (eventueel in combinatie met de groepsgrootte) kan een criterium zijn om uw kind wel of niet tussendoor te plaatsen. Als we uw kind wel kunnen plaatsen, vult u een aanmeldlformulier in en als alles is goedgekeurd, kan uw kind worden ingeschreven.

Voorrang

Broertjes en zusjes hebben op onze school voorrang op andere kinderen, mochten we teveel leerlingen hebben. Ook bij broertjes en zusjes nemen we altijd contact op met bijvoorbeeld de voorschool.