Aanmelden

Aanmelding en vooraanmelding

U kunt uw kind aanmelden als het 3 jaar is. De schoolleider (Karry Pomo), nodigt u uit voor een gesprek en een rondleiding door de school. U vult een aanmeldformulier in en de schoolleider vraagt uw toestemming om contact op te nemen met bijvoorbeeld de voorschool. Als alles in orde is, volgt de inschrijving in ons systeem en daarmee is de plaatsing rond. Dit gebeurt binnen 6 weken. Als er redenen zijn waarom uw kind niet ingeschreven kan worden, dan hebben we daarover met u een gesprek, ook binnen zes weken.

Als u uw kind eerder aanmeldt, bijvoorbeeld met 2 jaar, vragen we u om terug te komen als het kind 3 jaar is. U kunt zich dan wel vooraanmelden. Dat betekent dat u een vooraanmeldformulier kunt invullen. Met dit formulier geeft u uw belangstelling aan, maar het kind is dan nog niet ingeschreven. Als u kind dan 3 jaar is, kunt u contact opnemen met de school en de vooraanmelding omzetten in een aanmelding.

De plaatsing van een ouder kind

Als u een ouder kind geplaatst wilt hebben, nemen wij altijd contact op met de vorige school. Zij geven ons informatie over uw kind. Daarna beslissen we of uw kind bij ons op school geplaatst kan worden en in welke groep.  De school kan een leerling niet plaatsen als er sprake was van verwijzing naar het speciaal onderwijs, of als de groep waarin het kind zou komen, te groot is. Ook de groepssamenstelling kan een criterium zijn om uw kind wel of niet tussendoor te plaatsen. Als we uw kind wel kunnen plaatsen, vult u een aanmedlformulier in en als alles is goedgekeurd, kan uw kind worden ingeschreven.

Voorang

Broertjes en zusjes hebben op onze school voorrang op andere kinderen, mochten we teveel leerlingen hebben. Ook bij broetjes en zusjes altijd contact op met bijvoorbeeld de voorschool.

Voor meer en uitgebreidere informatie over ons aanmeldbeleid, kunt u de schoolgids raadplegen.