Aanmelden

De plaatsing van een vierjarig kind

Voordat uw kind 4 jaar wordt, kunt u een afspraak maken op school met de schoolleider (Karry Pomo). Zij vertelt u over onze manier van werken. U wordt door haar rondgeleid. Met het invullen van het aanmeldformulier geeft u uw kind op voor onze school. U geeft hiermee ook aan dat u de doelstellingen en uitgangspunten van onze school accepteert. Uw kind mag voor de vierde verjaardag, in overleg met de leerkracht vijf dagen komen wennen. Vanaf de vierde verjaardag kan uw kind iedere dag op school komen. Bij de plaatsing is er, in overleg met de ouders, altijd contact tussen de school en de Voorschool/ consultatiebureau.

De plaatsing van een ouder kind

Als u een ouder kind geplaatst wilt hebben, nemen wij altijd contact op met de vorige school. Zij geven ons informatie over uw kind. Daarna beslissen we of uw kind bij ons op school geplaatst kan worden en in welke groep. Binnen de wijk zijn afspraken gemaakt over het tussentijds veranderen van school. De school kan een leerling niet plaatsen als er sprake was van verwijzing naar het speciaal onderwijs. Ook als een kind teveel gedragsproblemen heeft of als de groep waarin het kind zou komen te groot is, kan het kind niet geplaatst worden.