Schooltijden

Onze school hanteert een ‘Vijf gelijke dagen model’ en een continurooster.

Op maandag t/m vrijdag gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 uur tot 14:30 uur naar school .

De kinderen van groep 1-2 hebben deze tijden ook behalve op de woensdagmiddag, dan zijn zij vrij. De kinderen van 1-2 gaan dan om 12:30 uur naar huis.