Schooltijden

Onze school hanteert een ‘Vijf gelijke dagen model’ en een continurooster. 

Op maandag t/m vrijdag gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 uur tot 14:30 uur naar school . 

De kinderen van groep 1-2 hebben deze tijden ook, behalve op de woensdagmiddag, dan zijn zij vrij. De kinderen van 1-2 gaan dan om 12:30 uur naar huis.