Onderwijs

Om de talenten van onze kinderen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen richten wij ons op een brede ontwikkeling. Dit is een  voorwaarde om goed te kunnen slagen in de maatschappij van de toekomst.

Samenwerken:

Gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen.

Creativiteit:

Het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren.

ICT geletterdheid:

Vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. Daarbij komen ‘technologische geletterdheid’ en ‘informatievaardigheden’ samen.

Communiceren:

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

Probleemoplossend vermogen:

Het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van actie kunnen komen om deze op te lossen.

Kritisch denken:

Het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of onderbouwde mening te formuleren. Kanjer, kritisch luisteren, debatteren, leren beslissingen nemen, selecteren van juiste informatie bronnen.

Sociale en culturele vaardigheden:

In staat zijn om met mensen van verschillende etnische, sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te leren, te werken en te leven.

De sociale en culturele vaardigheden hebben onze extra aandacht. We worden dit jaar een Kanjerschool. Deze methode helpt ons ervoor te zorgen dat onze kinderen uitgroeien tot sterke en sociaal vaardige mensen.