Missie en visie

Samenwerken

Door een goede onderwijsorganisatie neer te zetten waarin goed met elkaar wordt samengewerkt en gecommuniceerd in duidelijke structuren, kan er mét en ván elkaar geleerd worden.

Plezier

De sfeer waarin kinderen, ouders en medewerkers met elkaar omgaan is voor ons belangrijk. Het is fijn is om op school te zijn. Leren is leuk!

Kwaliteit

We staan voor een goede kwaliteit van ons onderwijs en streven naar de hoogst haalbare leerresultaten. De leerkrachten zijn goed geschoold en houden hun kennis op peil. De onderwijsleermiddelen zijn up-to-date en zorgvuldig gekozen. 

Aandacht

We streven naar het welbevinden van alle kinderen door een goed pedagogisch klimaat te scheppen in de hele school. Kinderen die zich sociaal bekwaam voelen en zich emotioneel goed ontwikkelen, zijn op hun gemak en bezitten zelfvertrouwen. Dit zijn voorwaarden om tot goede leerprestaties te kunnen komen.

 

Wij werken op de Zeven Gaven iedere dag vanuit het motto Talent voor de toekomst. Kwaliteit is hierbij niet meer dan vanzelfsprekend. Samenwerken is voor ons een manier om goed tot leren te komen en loopt als een rode draad door alle niveaus van de school; kinderen, team en ouders. Wij hebben aandacht voor alle kinderen en oog voor hun verschillen.  

Samen werken we met plezier aan talent voor de toekomst.