IPads in de klas

Op onze school werken wij met iPads. Door het werken met iPads bereiden wij kinderen voor op vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij. Deze vaardigheden zijn:

  • kritisch denken
  • creativiteit
  • samenwerken
  • probleemoplossend vermogen
  • ict-geletterdheid
  • communiceren
  • sociale en culturele vaardigheden

Elk kind een ster

Verder biedt de inzet van iPads een kans om leerlingen nog meer op hun eigen niveau te laten werken. Zo krijgen al onze leerlingen de kans om zichzelf te ontwikkelen.

Hoe wordt de iPad ingezet

onderbouw (groep 1 t/m 4):

In de onderbouw wordt met apps gewerkt, naast en ter aanvulling van de bestaande lesmethoden.

bovenbouw (groep 5 t/m 8):

In de bovenbouw wordt ook met apps gewerkt, naast en ter aanvulling van de bestaande lesmethoden, maar dan zal de iPad ook meer worden gebruikt in het opzoeken van informatie en het verwerken van informatie in werkstukken en presentaties.