IPads in de klas

Op onze school werken wij in alle groepen met iPads. Onze lesmethoden sluiten daar op aan. Verwerking van de stof gaat makkelijker en wordt leuker en de mogelijkheid tot differentiëren is groter. We kiezen onze (educatieve) apps zorgvuldig uit en hebben altijd de ontwikkeling van de kinderen tot doel.

Voor de verwerking van de leerstof, gebruiken we niet alleen maar iPads; we vinden het ook heel belangrijk dat kinderen goed kunnen schrijven en noteren. Onderzoek wijst uit dat schrijven er ook voor zorgt dat het geleerde beter verwerkt wordt in de hersenen. We wisselen het gebruik van de iPad dus af met het schrijven in bijvoorbeeld schriften.
De iPads worden ook gebruikt voor creatieve activiteiten en voor het maken van presentaties e.d.