Gebouw en faciliteiten

De Zeven Gavenschool bevindt zich in een Multi Functionele Accommodatie waarin samen met andere scholen Lukas en Panda, de voorschool Spelenderwijs en de welzijnsorganisatie gewerkt wordt aan de invulling van de brede school Hart van Noord. Ook worden hier naschoolse activiteiten aangeboden. 

In het gebouw is geen naschoolse opvang aanwezig. Deze is gevestigd in de Anne Frankschool, gelegen in Transwijk, ca. 10 minuten lopen van de Zeven gaven. 

Het gebouw en de lokalen van de Zeven Gavenschool lenen zich bij uitstek voor de manier waarop wij met iPads ons onderwijs vorm geven. De kinderen kunnen in de lokalen zowel zelfstandig als in groepjes met de iPads werken. Ook wanneer deze niet ingezet worden, is er ruimte voor zowel klassikale als individuele werkvormen en organisatievormen. 

Ons buitenspeelterrein is het groenste speelterrein van de wijk. De Wilgentunnel is specifiek gemaakt om kinderen te leren samenspelen en samenwerken tijdens het buiten spelen. Kinderen wordt er ook geleerd om met zorg en respect met de natuur om te gaan. Dit vinden wij een belangrijk onderdeel van talent voor de toekomst.